Την Τετάρτη 12/10 στις 13:30 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Σταυρούλας Ζωής Μπαρακάρη με τίτλο: “Δημιουργία παιχνιδιού για κινητές συσκευές με χρήση της πλατφόρμας ανάπτυξης παιχνιδιών Godot”.