Τη Δευτέρα 17/10/2022 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών:

  • Του φοιτητή Ευσταθίου-Παναγιώτη Τσαφαρά με θέμα “Σχεδιασμός και υλοποίηση REST API για την έκθεση γεωχωρικών δεδομένων κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα”
  • Της φοιτήτριας Ευαγγελίας Παπαδοπούλου με θέμα “Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης στατιστικών κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα”