Αγαπητές φοιτήτριες και φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, στο οποίο από τις 10 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησαν όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Για τη βέλτιστη οργάνωση των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, έχει καταρτιστεί ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως με τη διδασκαλία αλλά και με τη μετακίνηση, όσο και με τη σίτιση.

Θα χρειαστεί ωστόσο, να δείξουμε όλοι μας αίσθημα ευθύνης ώστε να μπορούμε αδιάλειπτα να συνεχίζουμε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες καθώς η υγεία των φοιτητριών και φοιτητών αλλά και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι ουσιαστικό μέλημα όλων μας.

Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι μας να τηρήσουμε κάποιες καλές πρακτικές ως συστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε χωρίς προβλήματα τις διαδικασίες μας. Ως εξ αυτών συστήνεται να υιοθετούμε πρακτικές όπως:

  • Xρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές), κυρίως σε εσωτερικούς χώρους του Τμήματος όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός.
  • Η διασφάλιση επαρκούς αερισμού των αιθουσών, διατηρώντας τα παράθυρα και πόρτες ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος (στο βαθμό του εφικτού), και κυρίως κατά το διάλειμμα.
  • Η αναμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τα διαλείμματα των μαθημάτων (στο βαθμό του εφικτού) και άμεση αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων μετά το πέρας των μαθημάτων.

Σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας περί απομόνωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ειδικά για τους πρωτοετείς μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση υποδοχής τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 με σύντομη παρουσίαση βασικών οδηγιών και γνωριμία με το Τμήμα. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης υποδοχής θα αναρτηθεί σε νεότερη ανακοίνωση.

Σας περιμένουμε όλες και όλους!

Ευχές για ένα γόνιμο ακαδημαϊκό έτος!