Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές όλων των ετών οφείλουν να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας που θα βρείτε στο σύνδεσμο:

https://e-secretary.uop.gr/UniStudent/login.asp

έως και 30/10/2022.

Αφού αποστείλετε τη δήλωση μαθημάτων επανέλθετε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και επιβεβαιώστε ότι τα μαθήματα που δηλώσατε εμφανίζονται στο πεδίο «Η δήλωσή μου».

Μετά το τέλος των δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.