Τα μαθήματα Ενσωματωμένα Συστήματα και ΙοΤ και Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων θα ξεκινήσουν
από τις 17 Οκτωβρίου.

Για την έναρξη του μαθήματος Τεχνολογία Λογισμικού θα ακολουθήσει ανακοίνωση.

Πατήστε εδώ για να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων.