Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.