Ο Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της υπηρεσίας Ζευς να υποστηρίξει την υλοποίηση των εκλογών την προγραμματισμένη ημερομηνία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην επισυναπτόμενη ηλεκτρονική επικοινωνία, μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για την 9η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 10:00 έως ώρας 15:00.

Πατήστε εδώ για την απόφαση μετάθεσης των εκλογών.