Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση ορισμού της εφορευτικής επιτροπής.