Την Τετάρτη 28/09/2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Γκότση Ευάγγελου με τίτλο: “Μια μεθοδολογία επέκτασης του αλγορίθμου Simplex ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού”.