Τη Δευτέρα 19/9 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση της πτυχιακής εργασίας με τίτλο “Υλοποίηση αλγορίθμου μη-απωλεστικής συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων σύμφωνα με το πρότυπο CCSDS-123.0-B-1 για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία Zynq-7000 SoC FPGA” του φοιτητή Βασίλειου Σπυράκου.