Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίστηκε για τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.