Την Πέμπτη 8/9/2022 και ώρα 13:00 θα γίνουν οι παρουσιάσεις των ακόλουθων πτυχιακών εργασιών:

Ιορδάνης Ραφαήλ Κορωναίος – Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης με χρήση QR Code

Μαρία Μπαρμπαλιά – Τεχνικές ασαφούς λογικής για καινοτόμες εφαρμογές έξυπνης υγείας

Γεώργιος Ηλίας – Σχεδιασμός και παραμετροποίηση stress test για ευρωστία δικτυακής φιλοξενίας υπηρεσιών