Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να πραγματοποιήσουν είτε Σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους.

Ο προγραμματισμός αφορά σε μετακινήσεις που θα ξεκινήσουν το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2022/23.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Προσοχή: Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους συστήνεται να επικοινωνήσουν με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Τμήματος (Επίκ. Καθηγητής Θάνος Παπαδημητρίου – a.papadimitriou@go.uop.gr).

Ανακοίνωση για σπουδές.

Ανακοίνωση για πρακτική.