Την Τριτη 30/8/2022 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών:

Γιώργος Μαντασάς – Δημιουργία δισδιάστατου παιχνιδιού σε μηχανή Unity
Φώτης Κουζινός – Συστήματα παρακολούθησης για υποδομές υπολογιστικών νεφών