Την Πέμπτη 7/7/2022 στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Αναστάσιου Γεωργακλή με θέμα “Σχεδίαση και υλοποίηση πομποδέκτη VLC (Visible Light Communications)”.

Την Πέμπτη 7/7/2022 στις 13:45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Φίλιππου Μπαλλιάν με θέμα “Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος καταγραφής και απεικόνισης μετεωρολογικών δεδομένων”.