Την Πέμπτη 07/07/2022 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Ντούρου Ηλία-Μηνά με τίτλο: “Τεχνική εντοπισμού πλεοναζόντων περιορισμών σε ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού”.