Αγαπητοί μας απόφοιτοι,

Σας ενημερώνουμε ότι για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, θα υπάρξει περιορισμένος αριθμός συνοδών ατόμων, έως δύο άτομα ανά απόφοιτο/η.

Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες ή/και βίντεο για το αρχείο του Τμήματος και για την προβολή της τελετής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.