Την Δευτέρα 6/6/2022 στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή  Εμμανουήλ Ντεληγιώργη  με θέμα “Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού παλμογράφου με τη βοήθεια μικροελεγκτή”.