Την Τρίτη 24/5/2022 στις 13:15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας με θέμα “Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα επιστημομετρίας ακαδημαϊκού προσωπικού τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα”.