Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ στο Αμφιθέατρο «Βαλιώτη».

Η προσέλευση στο χώρο της τελετής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Τμήματος:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία)
  • Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας στη Γραμματεία του Τμήματος