Την Τετάρτη 25/5/2022 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κωνσταντίνου Χαρτάκη με θέμα “Παρακολούθηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο με αυτοματοποιημένο σύστημα συναγερμού”.