Πατήστε εδώ για να δείτε λεπτομέρειες για τις δύο θέσεις πρακτικής άσκησης.