Σχετικά με τις φοιτητικές εκλογές:

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ημέρα των φοιτητικών εκλογών δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο τμήμα.

 

Σχετικά με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 48760/Ζ1 (ΦΕΚ 2131, Β’/30-4-2022), οι μη εμβολιασμένοι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε τακτικό έλεγχο και δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρμα edupass.gov.gr σε εβδομαδιαία βάση. Εξαίρεση υπάρχει μόνον για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας που πραγματοποιείται εντός νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών υγείας που πραγματοποιούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ.

Για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους (π.χ. εργαστήρια, αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, κυλικεία, γυμναστήρια, φοιτητικές εστίες) και τη συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες των ΑΕΙ όπως διδασκαλία, εξετάσεις, ορκωμοσίες, συνέδρια κ.λπ. δε θα διενεργούνται έλεγχοι πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή τεστ για τους μη εμβολιασμένους.

Η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται συνωστισμός παραμένει υποχρεωτική.