Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος, στις 14.4.2022, σας ενημερώνουμε πως:

  • Παρατείνεται η περίοδος δήλωσης μαθημάτων έως και την Τετάρτη 20 Απριλίου.
  • Στο εξής αιτήματα εκπρόθεσμης εγγραφής θα εξετάζονται μόνο εφόσον συνοδεύονται από αποδεικτικό νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο κατά την περίοδο εγγραφών.