Τη Δευτέρα 11.4 στις 13:15 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Ιωάννη Καζακόπουλου με τίτλο “Δανειστική βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένη εισαγωγή στοιχείων και προτάσεις βιβλίων ανάλογα με το προφίλ χρήστη”.