Την Τετάρτη 30/3/2022 στις 13:00 στην αίθουσα Βαλιώτη θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Νικόλαου Βλάχου με τίτλο “Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο των ηλεκτρονικών”.