Τη Δευτέρα 28/3/2022 στις 14:00 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Παναγιώτη Καλογερόπουλου με τίτλο “Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για Παιδικό Εμβολιασμό”.