Την Τετάρτη 30/3/2022 στις 13:30 στην αίθουσα Βαλιώτη θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Δημήτριου Κριμπένη με τίτλο “Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ασύρματης μέτρησης της ταχύτητας κινούμενων αντικειμένων”.