Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23/3/2022 παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Νικόλαου Βλάχου αναβάλλεται.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία η οποία θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.