Την Τετάρτη 23/3/2022 στις 13:00 στην αίθουσα Α4 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Νικόλαου Βλάχου με τίτλο “Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο των ηλεκτρονικών”.