Σας υπενθυμίζουμε πως η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων, στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 λήγει την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.