Στα πλαίσια του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών, την Τρίτη 15/3/2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Βαλιώτη ενημέρωση των φοιτητών/τριών, με έτος εισαγωγής το 2018 ή προγενέστερο, για θέματα που αφορούν στις σπουδές τους.

Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση και θα απαντηθούν ερωτήσεις από τον Σύμβουλο Σπουδών και από την Προϊσταμένη της Γραμματείας.