Την Τρίτη 08/03/2022 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Γαβριήλογλου Γεώργιου με τίτλο: “Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών”.