Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ανακοίνωση

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας