Την Τρίτη 01/03/2022 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Ματέ με τίτλο “Καταγραφή ίχνους πολιτικών αεροπλάνων”.