Σας ενημερώνουμε σχετικά για την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Προγραμματισμός Μετακινήσεων Φοιτητών Για Σπουδές Και Πρακτική Άσκηση, Erasmus+ Ακαδημαϊκό Έτος 2022/23.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://erasmus.uop.gr