Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,

αφού ευχηθώ σε όλες και όλους μια ομαλή, ασφαλή και επιτυχή εξεταστική περίοδο, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως συνεχίζουν να ισχύουν ορισμένα μέτρα στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως «Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.»

Καθώς αυτό είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οφείλει να συμμορφώνεται καθεμία και καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από τυχόν διαφορετικές προσωπικές απόψεις. Πολύ περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη πως το Πανεπιστήμιο είναι το λίκνο της Επιστήμης, είναι ανακόλουθο, αν όχι θλιβερό, αν πρώτοι εμείς, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν δίνουμε το παράδειγμα που προστάζει η επιστήμη.

Ελπίζω οι λίγες αστοχίες που παρατηρήθηκαν τις πρώτες ημέρες της εξεταστικής περιόδου να αποτελέσουν εξαίρεση.

Καλή υπόλοιπη εξεταστική!

Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Γουάλλες
Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων