Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής, που θα βρείτε εδώ.