Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος, στις 20.1.2022, σας ενημερώνουμε πως:

Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης και στους οποίους υπολείπονται έως δύο μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην επερχόμενη εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο email ds-secr@uop.gr έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.