Δείτε εδώ το κοινό δελτίο τύπου των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας που αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων των τμημάτων σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις ΠΕ Πληροφορικής του ΑΣΕΠ.