Δείτε εδώ το πρόγραμμα για την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα η εξεταστική θα υλοποιηθεί δια ζώσης. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα ακολουθήσει ανάλογη ανακοίνωση από το Τμήμα.