Στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων με τις Ανάδοχες Εταιρείες Σίτισης σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμό Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α., Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 των ειδικών κατηγοριών, μετεγγραφών, νέων υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών παλαιών αιτήσεων για όλα τα έτη σπουδών, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 05-01-2022 και θα λήξει την Τετάρτη 12-01-2022.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής https://sitisi.uop.gr και θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά και περιέχουν στο σύνολο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση. 

Η είσοδος στην ιστοσελίδα (https://sitisi.uop.gr) πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε. Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας