Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf), παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα θεωρητικά μαθήματα (όχι εργαστήρια) εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).