Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση μαθημάτων/διδασκόντων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, παρατείνεται έως την Κυριακή 16/01/2022.