Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 16.12.2021 σας ενημερώνουμε πως:

Έως την Τρίτη 21/12/2021 μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής από φοιτήτριες και φοιτητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή τους για το τρέχον εξάμηνο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω email στη γραμματεία (ds-secr@uop.gr).