Σύμφωνα με ρητή διευκρίνιση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΑΣΕΠ) σε σχετική ερώτηση για λογαριασμό των Τμημάτων Ψηφιακών Συστημάτων των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου και Θεσσαλίας:

“Στις προκηρύξεις/ανακοινώσεις που εκδίδει ή εγκρίνει το ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΕΙ από το οποίο κτήθηκε, περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.”

Άρα οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να διεκδικούν θέσεις “Πληροφορικής” σε διαγωνισμούς προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή/απάντηση του ΑΣΕΠ.