Την Παρασκευή 10.12 στις 10:45 στην αίθουσα Α2 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της Μεταξίας-Χριστίνας Κλάψη με τίτλο “Τεχνολογίες τρισδιάστατων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (3D integrated circuits)”.