Στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων υλοποιείται το πρόγραμμα Amazon Web Service (AWS) Αcademy που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να γνωρίσουν τις τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών και τις σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η Amazon και να αποκτήσουν επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες, αναγνωρισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.