Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές όλων των ετών (εκτός των πρωτοετών των οποίων τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο και μόνο θα δηλωθούν από τη Γραμματεία) οφείλουν να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας που θα βρείτε στο σύνδεσμο:

https://e-secretary.uop.gr/UniStudent/login.asp έως και 5/12/2021.

Αφού αποστείλετε τη δήλωση μαθημάτων επανέλθετε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και επιβεβαιώστε ότι τα μαθήματα που δηλώσατε εμφανίζονται στο πεδίο «Η δήλωσή μου».

Μετά το τέλος των δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.