Στο ωρολόγιο πρόγραμμα προστέθηκαν τα μαθήματα:

  • “Τεχνολογία Λογισμικού” (5ο εξάμηνο)
  • “Δορυφορικές Επικοινωνίες” (7ο εξάμηνο)

Επίσης έγινε αλλαγή ώρας στα μαθήματα Προγραμματισμός Ι (θεωρία) και Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η εφαρμογή του θα αρχίσει από την Τετάρτη 10.11.2021.